Carrière ontwikkeling in deze snel veranderende tijden.

Banen in mijn vakgebied worden minder, hoe vind ik mijn weg? Het bedrijf waar ik werk gaat nu OK maar hoe lang nog denk ik wel eens.… dus wat als? Hoe pak ik mijn loopbaanplanning aan in de huidige tijd met al die onzekerheid en onvoorspelbaarheid?
Werken aan je loopbaan is nu complexer dan in het verleden, dat is zeker. Er is in de huidige tijd toch een manier om aan je carrière te werken, maar het pad ontstaat op een andere manier dan je misschien gewend bent.
Dat de wereld om ons heen verandert is van alle tijden en dat zal zo blijven. Nieuw is de snelheid waarmee verandering gebeurt, en deze snelheid zal niet afnemen. Laten we daar maar aan wennen. Veranderingen zijn zo talrijk en ze volgen elkaar zo snel op dat de ontwikkelingen onvoorspelbaar zijn geworden. Dit heeft consequenties voor de loopbaanplanning die je in gedachte had. Er is niet langer een pre-gedefinieerd pad waar je zicht op hebt en die je met geplande actiestappen af kunt leggen.

Het werkt anders: Spaanse dichter Antonio Machado, een van de slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog, zegt het in een in van zijn gedichten treffend: “caminante no hay camino se hace camino al andar” (reiziger er bestaat geen weg, de weg vormt zich terwijl je loopt).
Jij ontwikkelt je eigen pad. En het pad ontstaat door de stappen die jij zet.

Hoe bepaal ik nou de richting waarin ik wil gaan?
We zijn voor het bepalen van onze richting erg geneigd te kijken wat rondom ons heen gebeurt, en laten onze buitenwereld bepalend zijn voor onze keuzes. De buitenwereld negeren zou naïef zijn, maar voor jouw richting biedt zij geen goed antwoord. Als je de wereld om je heen met als z’n gebeurtenissen, tegenstrijdigheden, en met al die verschillende meningen en overtuigingen als oriëntatie gebruikt voor de richting waarin je jezelf wil ontwikkelen, heb je grote kans dat je verdwaalt. Je raakt verstrikt en je vindt de uitweg niet. Richting bepalen is duidelijk geen extrinsiek, maar een intrinsiek proces: een inside-out reis Om helderheid en de essentie en eenvoud te vinden voor de richting waarin we ons professionele en privé leven willen ontwikkelen, zetten we de eerste stappen in onszelf. Hoe beter we onszelf kennen en onze innerlijke processen begrijpen, hoe beter ons inzicht wordt in wat we belangrijk vinden en welke stappen we willen zetten.

In onze coaching gesprekken besteden we samen veel aandacht aan hoe je in elkaar zit en aan jouw innerlijke processen. Het is belangrijk dat je jouw eigen Persoonlijk Blauwdruk kent, te weten wat je kwaliteiten zijn, helder voor ogen te hebben wat je belangrijk vindt en weet welke persoonlijkheidsaspecten je nog wat verder moet ontwikkelen.
Jezelf als enige zekere factor
Als je eigen interne kompas de richting bepaalt en je de loopbaanstappen selecteert met jouw kwaliteiten, waarden en passie als criteria, dan kom je uit bij een werkomgeving die bij je past. Dit uitgangspunt gecombineerd met een goed beeld hoe jij met jouw kennis en vaardigheden van waarde kan zijn in een nieuwe baan, zijn de belangrijkste voorwaarden voor succes. De toekomst van het bedrijf of branche is niet bekend en blijft dus onzeker. Maar je neemt jezelf mee, dat blijft altijd de zekere factor. In de complexe wereld waarin we leven, is navigeren en leren door ervaren de opdracht geworden. Het pad vormt zich dus al doende. Dat had Antonio Machado in de jaren 30 van de vorige eeuw al gezien.