In hoeverre ben ik voor mijzelf een open boek?

“Ik maak mijn eigen keuzes…”

Het is rap gezegd, maar minder snel gedaan. Wie kijkt er met zijn eigen ogen?, wie hoort met zijn eigen oren?, en wie voelt met zijn eigen hart? Om te bepalen wat eigen is en om eigen keuzes ook op te volgen, heb je zelfkennis en zelfbewustzijn nodig.

Je vertelt jezelf: “ik maak mijn eigen keuzes en doe alleen wat ik echt wil doen”. Maar op welke fundamenten rusten die keuzes? Zijn het waarden die je sturen of is er opportunisme dat je leidt?

Als waarden en opportunisme elkaar niet bijten, dan gefeliciteerd, maar hoe vaak doe je niet iets uit beleefdheid terwijl je eigenlijk iets anders wil. En hoe vaak zijn wat je belandrijk vindt ( je waarden) en opportunisme niet met elkaar in conflict? En hoe zit het met woord “eigen”? Ken je jezelf goed genoeg om te bepalen wat  jouw eigen is en wat er bij je past?

Wanneer was de laatste keer dat je je waarden hebt ge-herijkt?
Wanneer voor het laatst heb je een serieus gesprek hebt gevoerd met jezelf over je goeie persoonskenmerken waarin je wil excelleren en over die kenmerken die je verder zou moeten ontwikkelen?
Hoe beter je jezelf kent en hoe bewuster je met je karakter eigenschappen, talenten en waarden omgaat, des te meer kun je keuzes ‘je eigen’ noemen.

Naar mate je zelfkennis en bewustzijn minder aandacht heeft gekregen ligt opportunisme als de dominante leidraad op de loer. Met opportunisme is niets mis zolang het in dienst staat van iets groters: de richting de je op wil. Bij het ontbreken van een stip aan de horizon en aan de richting die jij wil opgaan, zal je omgeving de referentie zijn die je keuzes bepaalt. Het risico is dan dat je gericht raakt op het korte termijn gewin, op het tevreden stellen van anderen, voldoen aan de verwachtingen, aardig gevonden worden, en op bijvoorbeeld niet-falen. Allemaal hele legitieme en herkenbare doelen, maar “eigen” keuzes…..?

In mijn coaching gesprekken zijn zelfkennis/bewustzijn en verbetering van zelfmanagement belangrijke onderdelen. Ook verhoging van je alertheid en waarnemingsvermogen voor mogelijkheden en kansen om je heen zijn altijd onderdeel van onze gesprekken.

Een van de manieren om je zelfbewustzijn en zelfkennis te verhogen is te kijken naar de cirkel van mensen om je heen.

  • Met wie besteed je je vrije tijd. Met wie eet je graag samen? Met wie ga je graag naar de bioscoop? Waarom is dat? Wat trekt je aan? Op welk aangenaam aspect wordt dan een appel gedaan? Wie ben je dan die situaties?
  • Realiseer je dat deze mensen je beïnvloeden, je vormen, je van ideeën voorzien en je veranderen
  • Maak eens een lijst van mensen met wie je de meeste tijd doorbrengt en hoe zij je beïnvloeden.
  • Wat zijn hun kwaliteiten, wat zijn eigenschappen die je in hen bewondert? Noem er eens een paar per persoon. Of hebben ze die niet eigenlijk… en wat maakt dan dat ik toch veel tijd met ze doorbreng.
  • Voel ik me revitaliseert, blij en energiek als ik een avondje met ze heb doorgebracht, of heeft het me juist energie gekost.
  • Stel bij bovenstaande vragen altijd de volgende vraag: waarom is dat?
  • Realiseer je dat de kwaliteiten en kenmerken van je intieme vrienden veel zeggen of wie jij zelf bent

De mensen om je heen die je het intensiefst ziet bepalen in grote mate hoe je je ontwikkelt in de tijd die voor je ligt. Ze helpen je inzien waarin je verder zou kunnen uitblinken en wat er meer ontwikkeld zou moeten worden. Ze zullen je ook laten ervaren hoeveel voldoening het geeft op allerlei terreinen als je tijd en aandacht geeft aan anderen.

Helderheid over je persoonskenmerken, je kwaliteiten en je waarden helpen je bij het maken van keuzes omdat richtingen zich zullen aandienen als een inzicht dat verschijnt. De keuzes zullen “eigen” zijn omdat ze je innerlijk als referentiepunt hebben en niet de buitenwereld.

Als coach help ik je graag bij dit proces, maar een aandachtige blik op je vriendenkring als een goeie spiegel van jezelf is al een eerste mooie stap.