The 100-Year Life Lynda Gratton en Andrew Scott

 “Living and working in an Age of Longevity”

Twee gezaghebbende professoren van de London Business School: Lynda Gratton (Management en Strategisch HR) en Andrew Scott (Economie) schreven een belangrijk boek over de manier waarop onze langer wordende levensverwachting gevolgen zal hebben voor de inrichting van ons werk- en privé leven. Het boek verscheen in juni 2016 en wordt al beschouwd als een toppublicatie in de HR wereld. De auteurs zeggen terecht dat dit onderwerp geen science fiction is. Het onderwerp is al actueel en dringend. Kinderen die nu geboren worden hebben een kans van 50% dat ze 105 jaar worden of ouder. Maar let op: 60-jarigen onder ons hebben al 50% kans dat ze 90 worden of ouder. En degenen die nu 40 jaar zijn kunnen met een waarschijnlijkheid van 50% de leeftijd van 95 bereiken of meer. De intentie van Linda Gratton en Andrew Scott is de conversatie over de consequenties hiervan op de agenda te krijgen. De impact is groot en er ligt een massa werk te doen. Dat maakt dit boek wel duidelijk.

gratton

Thema
Het thema van het boek wordt verbeeld met De Vloek van Ondine. Deze Franse parabel vertelt over hoe de nymph Ondine ontdekt dat haar echtgenoot Palemon ontrouw is waarna zij in razernij een vloek over hem uitspreekt: zolang hij wakker is, zal hij ademen, maar zodra hij in slaap valt zal hij sterven. Palemon is genoodzaakt vervolgens elk moment actief te blijven en kan niet rusten vanwege de angst dat z’n ogen dicht zullen vallen en dat de dood hem zal overvallen. Het vooruitzicht dat we niet meer rond ons 65-67ste met pensioen kunnen gaan, maar net als Palemon veroordeeld zijn om als maar door te werken omdat we het ons niet kunnen veroorloven om te stoppen, voelt als een vergelijkbare straf. Het geschenk van een langer leven wordt op deze manier gezien als een vloek, die bestaat uit constant werken, verveling, energieverbruik, slijtage en uiteindelijk een arme oude dag van spijt.

Linda Gratton en haar mede auteur zien het anders. Dat we langer gaan werken is onontkoombaar, maar hun visie is dat je door het herstructureren en anders indelen van je tijd het langer leven als geschenk gaat zien. Een leven met variatie, met nieuwe mogelijkheden, met nieuwe ervaringen en persoonlijke ontwikkeling. Door educatie en werk te her-construeren, stellen we een leven samen van meerdere en verschillende fasen met hun variatie en transities.

Einde 3 Stage Life
Wanneer we 100 jaar of ouder worden bezwijkt de klassieke indeling in 3 gescheiden fasen waar we zo gewend aan zijn geraakt: leren – werken – pensioen. Het alleen maar verlengen van de werkende fase is geen echte optie. Je zou moeten werken tot ver in de 70 misschien wel begin 80, om je pensioen uitkering te financieren. Het zou verwaarlozing betekenen van je gezondheid, je sociale contacten en al die andere niet tastbare aspecten die nodig zijn voor een gelukkig leven.

Nieuw: Multi Stage Life
Een Multi Stage Life is een leven dat bestaat uit verschillende periodes waarin je je steeds richt op een voor jou relevante prioriteit. Je kunt je meerdere carrières voorstellen bijvoorbeeld: een periode waarin je het inkomen maximeert, gevolgd door een periode waar je werk en privé in balans brengt, een periode van studie, een periode voor maatschappelijke activiteit of een periode waarin je een activiteit als zelfstandige opzet. Verandering is hier de norm en de verrijking voor je latere loopbaan en leven is het brede spectrum aan ervaring en skills, maar vooral ook je geleerd vermogen om jezelf steeds te vernieuwen. De context waarin je telkens deze keuzes maakt is dat je bewust bent van het Nu en Straks en dat je dus niet alleen rekening houdt met je “current self” maar ook investeert in je “future self”.

Bij het investeren moet je volgens Linda Gratton vooral denken aan investeren in het niet-tastbare bezit. Niet-tastbaar bezit bestaat uit kennis en vaardigheden, je vitaliteit (mentaal, fysiek, je netwerk van vrienden/familie, je emotionele sterkte, je veerkracht) en je transformatie capaciteit (zelfkennis, in staat zijn om contact te maken, open geest). Dit niet-tastbare bezit is niet alleen een sleutel voor een productief en succesvol arbeidsleven, maar is vooral ook de sleutel voor een gevarieerd en gelukkig lang leven.

Consequenties
Het einde van de 3 Stage Life heeft consequenties in heel veel richtingen: loopbaan planning en financiële planning voorop. Maar ook hoe we tegen leeftijd kijken. In de 3 Stage Life indeling was leeftijd gekoppeld aan de klassieke fasen. Lerend (=jong), werkend (25-65), pensioen (=oud). Deze groepen leven geïsoleerd en hebben niet veel met elkaar. Bij een Multi Stage Life is leeftijd geen scheidingslijn meer. Alle leeftijdsgroepen komen elkaar individueel tegen als medeleerling, als collega, als mede lid van een collectief. Het wegvallen van de leeftijd en de hokjes die daarmee worden geassocieerd zal een grote verandering betekenen in de manier waarop we elkaar bekijken.

De consequenties van een Multi Stage Life en de manier waarop we dit als individu zullen organiseren gaan nog wat verder. De auteurs belichten deze kort maar duidelijk. Consequenties zijn er bijvoorbeeld voor ons beeld, opvatting over- en inrichting van gezin/familieleven, huwelijk en andere samenlevingsvormen.

Er zal een grote behoefte zijn aan expertise op het gebied van financiële planning en aan hulp bij het bepalen van de individuele loopbaan/studie/persoonlijke ontwikkeling voor de kortere en langere termijn.

Tenslotte zal de overheid zich moeten buigen over de taak die zij heeft bij het helpen van diegenen die al die afwegingen eenvoudigweg intellectueel niet kunnen maken en al die mensen die vanwege andere beperkingen of andere gezondheidsproblemen tussen wal en schip zullen raken.

Wat bij het lezen het meest treft, is de constatering hoe ingrijpend en verreikend de consequenties van ons “ouder worden” is. Je komt er al lezend achter. Erg de moeite waard voor iedereen die vooruit wil kijken en aan de conversatie wil meedoen. Het is daarvoor de hoogste tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *