Leiderschapsontwikkeling: Nieuw Ego/Missie Partnershap

Je bent de fase waarin je een beroep koos en een goede professional moest worden voorbij.

Je bent in de 40 of misschien de 50 gepasseerd en er ontstaan momenten waarop je terugblikt. De ervaringen die je hebt opgedaan zijn divers en rijk. Ook privé zijn er ervaringen geweest die je hebben gevormd. Terugkijkend kun je vaststellen welke levenslessen je zover hebben gebracht, en hoe zij je kijk op veel vraagstukken hebben veranderd.  Hoe is de balans tussen werk en privé?

Vooruitkijkend merk je dat er wensen en ideeën in je beginnen te leven over de manier waarop je je toekomst wil vormgeven, professioneel en privé. Misschien zijn die nog niet volledig uitgekristalliseerd, maar een denkproces is begonnen. We leren en ontwikkelen ons een leven lang. Hoogste tijd om zelf richting te geven aan de toekomst, zowel in je loopbaan als in het leven.

Om je te helpen bij het herijken, en je te laten ervaren dat je deze zoektocht met anderen deelt, is deze workshopontwikkeld. Je maakt verbinding met de waarden die je drijven. Je formuleert jouw persoonlijke missie: hoe geef jij leiding aan je leven en werk.

Wat levert deze workshop op?

  • Verhoging van je zelfkennis en herijking van je waarden
  • Vergroting van je (zelf)vertrouwen om te groeien
  • Identificatie en het hanteren van de angst die je daarbij tegenhoudt
  • Groei naar een levenshouding waar nieuwe verantwoordelijkheden een plaats hebben
  • Een voorbeeld zijn voor anderen
  • Rust om keuzes te maken en steeds nieuwe balansen te vinden

Grootte van de groep deelnemers: 8-12
De workshop wordt op maat gemaakt. Wil je meer weten neem dan even contact op.